УЧІТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ Й СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЬ. Т.Г.ШЕВЧЕНКО

вівторок, 23 липня 2013 р.

Свята Київська Русь. До 1025-ліття Хрещення Русі-України


 РОЛЬ ХРИСТИЯНСТВА
В СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

 
    В багатьох працях, серед яких – статті у періодичних виданнях, збірки видань наукових інститутів України та праці окремих авторів, присвячених святкуванню 1000-ліття та 1020-ліття Хрещення Русі, висвітлювалися питання виникнення та еволюції церковно-адміністративного устрою на Русі, роль християнської церкви в політичному та економічному житті країни, її місця в структурі державної влади, взаємовідносини держави й церкви, ролі в давньоруському феодальному суспільстві.
    На сьогоднішні день бібліотека ім. П. Усенка для дітей пропонує своїм читачам ознайомитися з матеріалами стосовно становлення християнства на теренах нашої держави, а також у бібліотеці постійно діє виставка «Православні святині Києва».
     Головна теза усіх цих праць полягає у тому, що прийняття християнства було одним з найвизначніших культурно-політичних етапів розвитку українського народу. Саме хрещення поставило Київську Русь, яка до того, значною мірою, сприймалася християнськими країнами як сильний, але варварський народ, у ряд великих європейських держав того часу.
    Проте, не тільки питання міжнародних відносин привели наш народ до прийняття християнства. Передусім, це було результатом внутрішнього соціально-економічного, політичного і культурного розвитку східного слов’янства. Сталої однієї віри для всієї молодої країни до того не було. Кожне плем’я мало свій поганський культ, в якому відбивався світогляд людини того часу.
     Саме тому запровадження християнства у Київській Русі відіграло надзвичайно важливу роль у становленні державності країни, активно впливаючи на всі ланки суспільного життя – політику, економіку, соціальні відносини, культуру. 
    Об’єднуючи давньоруський народ теологічною єдністю християнська релігія об’єктивно сприяла зміцненню зв’язків між різними частинами держави і, завдяки цьому, зміцненню держави в цілому.
    Від Хрещення веде свій початок і багатогранна християнська культура України, саме вона на той час забезпечила найкращі можливості для майбутньої культури та її розвитку, піднесення духовності українського народу, забезпечення української державності.
 


Немає коментарів:

Дописати коментар